Sustainability

Restaurant Latour is stap voor stap bezig om bij te dragen aan een duurzamere wereld. De initiavien die worden genomen worden gemeten aan de hand van de Sustainable Development Goals opgesteld door de Verenigde Naties.